From Daan
Jump to: navigation, search

Dit is de Tiling 6xAlmost Squares (TA6S)- pagina.

Introductie

Tiling 6xAlmost Squares van orde n (A6S-n) is het plaatsen van tegels 1x6, 2x7, ... , nx(n+6) in een frame.

Almost Almost Almost Squares is gerelateerd aan Almost Squares waar bij tegels van nx(n+1) in een frame gepast moeten worden.

Vierkant Frame

A6S-6 heeft een vierkant frame (14x14), AAS-7 heeft dit frame ook.

Zie ook