From Daan
Jump to: navigation, search


addendum (Q&A)

1) Mogen batterijen ook aan elkaar verbonden zijn?


Batterijen mogen niet aan elkaar verbonden zijn, ook niet via een huis.


2) Mogen huizen wel aan elkaar verbonden zijn?


Kabels van verschillende huizen mogen wel gridsegmenten delen, maar ze mogen niet aan dezelfde kabel gehangen worden, want dan kan een kabel overbelast worden.


3) Mogen kabels van verschillende batterijen over het hetzelfde gridpunt of gridsegment lopen?


Kabels van verschillende batterijen mogen wel op hetzelfde gridpunt of over hetzelfde gridsegment lopen, maar ze blijven functioneel gescheiden om kortsluiting te voorkomen. Als je een visuele representatie maakt is het verstandig om ze uit elkaar te kunnen houden, bijvoorbeeld met kleuren, zodat je in geval van kruisende kabels goed kunt volgen welke kabel waarheen loopt.


4) Als kabel A over een gridsegment loopt, en ik besluit kabel B óók over dat segment te aten lopen, bespaar ik dan kosten?


Ja, maar alleen omdat een kabel dan niet omgelegd hoeft te worden. Ieder huis heeft zijn eigen kabel.