From Daan
Jump to: navigation, search

Nieuwe Cases

Protein Pow(d)er Space Freight De Glasmeesters
Bepaal de optimale vouwing van een eiwit.
Space transportation is expensive, so pack efficiently.
Reduce the waste when cutting glass windows.


Terug

Terug naar de Heuristieken hoofdpagina.