From Daan
Revision as of 21:26, 20 October 2012 by MeesterDaan (talk | contribs) (Created page with " ==Informatie== * Periode: 3 (januari 2012) * EC: 6 * Voorkennis: een vorm van programmeerkennis is voor dit vak *erg* handig, maar interesse is het belangrijkste. ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Informatie

 • Periode: 3 (januari 2012)
 • EC: 6
 • Voorkennis: een vorm van programmeerkennis is voor dit vak *erg* handig, maar interesse is het belangrijkste.


 • Verplicht vak voor: 3e-jaars BWI
 • Keuzevak voor: 3e-jaars AI, IMM, Informatica en andere geinteresseerden.


 • Toetsing: oplossen van een opgave, by any means necessary, en presenteren op ons minisymposium. Ook een kort verslag is vereist.
 • Literatuur: geen voorgeschreven literatuur.


 • Slides van de hoorcolleges zijn gemaakt door Guszti Eiben van de VU. Zie de pagina aldaar.

Opzet

In het openingscollege vorm je met zijn drieën een team en kies je een opgave voor dit vak. Los je die opgave op, dan heb je in principe het vak gehaald. We vragen je dan je resultaat te presenteren en een kort verslag te schrijven, en geven je een cijfer op basis van de kwaliteit van je werk.


In de vier weken die volgen, hebben we "interactiecolleges". Je mag daarin iedere keer je vorderingen presenteren aan de andere teams. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen, suggesties aan te dragen en zaken te bekritiseren. Daarna krijg je feedback op je presentatie. Wat gaat er goed, wat kan er beter. Ook zijn er hoorcolleges die je van wat kennis kunnen voorzien, en is er wat ruimte voor extra ondersteuning mocht het nodig zijn.


Dit hele proces vindt kritisch maar respectvol plaats. Niemand wordt voor schut gezet, fouten maken is toegestaan en experimenteren wordt aangemoedigd. Het presenteren is niet verplicht, en alle feedback die je krijgt is bedoeld om je verder te helpen, en nergens anders voor. Hier wordt goed op gelet.


In de laatste week presenteer je je eindresultaat. Dit gaat in tien minuten, met vijf minuten voor vragen. Ook lever je je verslag in, als richtlijn geldt een pagina of zes.


Opgaven

Tegelzetten Fruitvliegen Amstelhaege
Plaats onregelmatige tegelsets in een invoervak.
Vind het evolutietraject en de verwantschap van twee fruitvliegsoorten.
Je bent een planoloog. Richt een nieuwbouwwijk in.
Freecell Building Brains Global Traffic
Schrijf een algoritme dat spelletjes FreeCell oplost.
Wat is het verband tussen clustering en padlengte in een graaf?
Vind een optimaal vliegschema voor de nieuw op te richten Mokum Airways.
Local Traffic (zie De Couveuse) De Couveuse
Verbeter de verkeersdoorstroming van stadsdeel Nieuw-Noord.
Room for new ideas.

Mensen

Daan van den Berg werkte o.a. voor de HvA, de UvA en het RIKEN Brain Science Institute. Zijn interesse gaat uit naar taal, netwerken, zelforganisatie en neurale coderingen. Hij zal een grote bijdrage aan de werkcolleges leveren.
Pasfoto Daan.jpg

Varia

In de Couveuse broeden we nieuwe ideeën uit.

We hebben een teampagina voor dit vak.

We hebben een pagina over makkelijke en moeilijke puzzels.


Veranderingen ten aanzien van 2011

 • We hebben sinds 2011 een wiki.
 • Fruitvliegen is nog steeds niet opgelost. Er zijn zowel in 2010 als in 2011 goeie oplossingen voor gekomen, maar we denken dat het nog beter kan.
 • Mokum Airways heeft wat extra steden gekregen.
 • Amstelhaege was een pilot-opgave, en is nu geupdate tot een volwaardige opgave.
 • Building Brains is veranderd; het bleek dat voortschrijdend inzicht de opgave in principe zonder heuristieken oplosbaar maakte. Dit is enerzijds goed, omdat we dus daadwerkelijk wat zijn opgeschoten, maar als casus voor dit vak is het onwenselijk. We hebben daarom node-degree-restricties toegevoegd. Hierdoor wordt de opgave bijna niet moeilijker, maar heb je wel echt heuristieken nodig om hem op te lossen.
 • Tegelzetten was dit jaar voor het eerst precies moeilijk genoeg. De advanced opgave is tot op heden onopgelost.
 • FreeCell is en blijft een pittige opgave voor echt die-hards. Hij is twee keer gekozen, en twee keer opgelost, maar niet zonder zweetdruppels.
 • Local Traffic is niet meer afgekomen. Er is niettemin enige voortgang en het is onze wens dat dat nog een opgave wordt.

Herkomst

Deze pagina is een afleiding van de cursuspagina Heuristieken op de Vrije Universiteit Amsterdam zoals hij was d.d. 21 Maart 2011. Ziehier de source en hier de huidige pagina. Informatie gebruikt met permissie.


Links