From Daan
Revision as of 12:12, 24 March 2014 by Emiel Suilen (talk | contribs) (Reverted edits by MeesterDaan (talk) to last revision by 84.83.51.168)
Jump to: navigation, search


Status (februari 2014)

Onder voorbehoud - er komen drie nieuwe cases, een met wiskunde, een met een spelletje en mogelijk eentje met programmeertalen. De intentie is ze allemaal programmeertaalonafhankelijk te maken. Punt dat nog aan de orde moet komen is de moeilijkheid van de cases, mogelijk moeten we ze graden. Ander punt is of we literatuur aanbieden en in welke vorm dan.


Een korte plenaire inventarisatie liet zien dat vrijwel iedereen de werkdruk inschaalde op 8 of meer op een schaal van 1-10. Met de komst van de nieuwe cases zou dat beter moeten gaan.

Informatie

 • Doelgroep: studenten van de minor programmeren (UvA)
 • Periode: 5 (Maart / April 2014)
 • EC: 6
 • Voorkennis: een vorm van programmeerkennis is voor dit vak *erg* handig, maar interesse is het belangrijkste.
 • Toetsing: oplossen van een opgave, by any means necessary, en presenteren op ons minisymposium. Ook een kort verslag is vereist.
 • Literatuur: geen voorgeschreven literatuur.
 • Hier staat het rooster, het gaat om de maan- en donderdagen. Het exacte aantal hoorcolleges (bij ons: pleanaire sessies) valt nog te bezien, die zijn nog steeds in ontwikkelling en het is gewoon kijken hoe dat uitpakt. De werkcollegegroepen worden allemaal in de eerste week van het vak ingedeeld.
 • Hier zou een link naar slides kunnen komen [under development]. Voorlopig zijn de slides op aanvraag bij de docent beschikbaar.

Opzet

In het openingscollege vorm je gedrieën een team en kies je een opgave voor dit vak. Los je die opgave op, dan heb je in principe het vak gehaald. We vragen je dan je resultaat te presenteren en een kort verslag te schrijven. Je krijgt een cijfer op basis van de kwaliteit van je werk.


In zes weken die volgen, hebben we "interactiecolleges". Je mag daarin iedere keer je vorderingen presenteren aan de andere teams. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen, suggesties aan te dragen en zaken te bekritiseren. Daarna krijg je van iedereen die iets te zeggen heeft feedback op je presentatie. Wat gaat er goed, wat kan er beter. Ook zijn er hoorcolleges die je van wat kennis kunnen voorzien, en is er wat ruimte voor extra ondersteuning mocht het nodig zijn.


Dit hele proces vindt kritisch maar respectvol plaats. Niemand wordt voor schut gezet, fouten maken is toegestaan en experimenteren wordt aangemoedigd. Het presenteren in de interactiecolleges is niet verplicht, en alle feedback die je krijgt is bedoeld om je verder te helpen, en nergens anders voor. Hier wordt goed op gelet.


In de laatste week presenteer je je eindresultaat. Dit gaat in tien minuten, met vijf minuten voor vragen. Ook lever je je verslag in, als richtlijn geldt een pagina of zes.


Opgaven

Number crunching Rush Hour Circuits
Crunch your number.
Rush your hour.
Compile your language.
Tegelzetten Fruitvliegen Amstelhaege
Plaats onregelmatige tegelsets in een invoervak.
Vind het evolutietraject tussen twee fruitvliegsoorten.
Je bent een planoloog. Richt een nieuwbouwwijk in.
Freecell Building Brains Global Traffic
Schrijf een algoritme dat spelletjes FreeCell oplost.
Wat is het verband tussen clustering en padlengte in een graaf?
Vind een optimaal vliegschema voor de nieuw op te richten Mokum Airways.
Local Traffic (zie De Couveuse) De Couveuse
Verbeter de verkeersdoorstroming van stadsdeel Nieuw-Noord.
Room for new ideas.

Mensen

Daan van den Berg werkte o.a. voor de HvA, de UvA en het RIKEN Brain Science Institute. Zijn interesse gaat uit naar taal, netwerken, zelforganisatie en neurale coderingen. Hij zal een grote bijdrage aan de werkcolleges leveren.
Pasfoto Daan.jpg


Varia

In de Couveuse broeden we nieuwe ideeën uit.

We hebben nog geen teampagina voor dit vak.

We hebben nog geen pagina over makkelijke en moeilijke puzzels.

Recente Veranderingen

 • We hebben sinds 2011 een wiki. You're reading it now.
 • Fruitvliegen is nog steeds niet opgelost. Er zijn zowel in 2010 als in 2011 goeie oplossingen voor gekomen, maar we denken dat het nog beter kan.
 • Mokum Airways heeft wat extra steden gekregen.
 • Amstelhaege was een pilot-opgave, en is nu geupdate tot een volwaardige opgave.
 • Building Brains is veranderd; het bleek dat voortschrijdend inzicht de opgave in principe zonder heuristieken oplosbaar maakte. Dit is enerzijds goed, omdat we dus daadwerkelijk wat zijn opgeschoten, maar als casus voor dit vak is het onwenselijk. We hebben daarom node-degree-restricties toegevoegd. Hierdoor wordt de opgave bijna niet moeilijker, maar heb je wel echt heuristieken nodig om hem op te lossen.
 • Tegelzetten was dit jaar voor het eerst precies moeilijk genoeg. De advanced opgave is tot op heden onopgelost.
 • FreeCell is en blijft een pittige opgave voor echt die-hards. Hij is twee keer gekozen, en twee keer opgelost, maar niet zonder zweetdruppels.
 • Local Traffic is niet meer afgekomen. Er is niettemin enige voortgang en het is onze wens dat dat nog een opgave wordt.

Geschiedenis & Herkomst

Deze cursus is een voortzetting van de cursus Heuristieken ontwikkeld in 2009 op de Vrije Universiteit Amsterdam. Ziehier de source en hier de huidige pagina. Informatie gebruikt met permissie.

Links