From Daan
Revision as of 13:26, 29 October 2018 by MeesterDaan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Men of Steel.

Inleiding

"De StaalMeesters" is een bedrijf dat onderdelen van gegalvaniseerd staal levert. Het bedrijf koopt rollen staal in, van verschillende diktes, coatings en andere eigenschappen. Veel van het materiaal wordt gebruikt in auto's, koelkasten en andere massaprodukten, maar De StaalMeesters richten zich op de specialistische markt van individuele onderdelen. Dat betekent dat haar klanten lijsten met individuele stukken kunnen bestellen. De rollen staal hebben de volgende specificaties:


Kwaliteit Rolbreedte (cm) Prijs per m
Klasse A 500 14,80
Klasse B 520 14,24
Klasse C 550 13,92

Het is wel zaak om zo goedkoop mogelijk te produceren, dus zo min mogelijk meters uit de rol te halen. Het beperken van snijverlies is dus een vorm van optimalisatie.

Opdracht

Er is een order van een Nederlandse chipmachinefabrikant binnengekomen.


a) Zorg ervoor dat de order van corporatie (Orders1) uit zo min mogelijk meters van klasse C gesneden wordt.


b) In navolging van de chipmachinefabriek hebben ook drie buitenlandse vestigingen ook orders geplaatst (Orders 2,3,4). Zorg dat deze drie orders ook uit zo min mogelijk platen materiaal gesneden wordt. Voor vergelijkingsdoeleinden moet tenminste de helft van de items uit staal van klasse B bestaan.


Een bestelling uit Frankfurt Am Main (Orders 5) vraagt een voor scheepvaartprodukt een aantal speciale staalplaten. Ze geven ook de kwaliteitstypes aan; een indicatie van type I betekent dat de betreffende ruit "tenminste" uit kwaliteitsklasse C moet bestaan, maar B mag ook. Voor type II (kwaliteitsklasse B) mag je ook klasse A gebruiken, maar geen type C. Type III is altijd kwaliteitsklasse A.


c) Produceer de Duitse order zo goedkoop mogelijk.


Voor een nieuw ruimtevaartuig (de ShanDongHai) hebben de chinezen een aantal stalen driehoeken nodig (Orders6). Een prestigieus project. De drie zijden van de driehoek (in cm) staan vermeld per regel.


d) Produceer de Chinese order zo goedkoop mogelijk.

Advanced

e) Maak een aantal random Orderlists, met random kwaliteiten. Welke kun je goedkoop produceren? Welke niet?


Trivium

Gebaseerd op een suggestie van Misha Paauw.


Terug

Terug naar de Heuristieken hoofdpagina.