From Daan
Revision as of 11:54, 9 October 2012 by MeesterDaan (talk | contribs) (Created page with " thumb|left ===Inleiding=== Na jarenlang getouwtrek is de knoop eindelijk doorgehakt: er komt een nieuwe woonwijk in de Duivendrechtse polder, ne...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Amstelhaege k.jpg

Inleiding

Na jarenlang getouwtrek is de knoop eindelijk doorgehakt: er komt een nieuwe woonwijk in de Duivendrechtse polder, net ten noorden van Ouderkerk aan de Amstel. De huisjes zijn bedoeld voor het midden- en bovensegment van de markt, met name expats en hoogopgeleide werknemers actief op de Amsterdamse Zuidas.

Omdat de Duivenderechtse polder ooit beschermd land was, is de compromis dat er alleen lage vrijstaande woningen komen, om zo toch het landelijk karakter te behouden. Dit, gecombineerd met een aantal strenge restricties ten aanzien van woningaanbod en het oppervlaktewater, maakt het een planologisch uitdagende klus. De gemeente overweegt drie varianten: de 20-huizenvariant, de 40-huizenvariant en de 60-huizenvariant. Er wordt aangenomen dat een huis meer waard wordt naarmate de vrijstand toeneemt, maar de exacte percentages zijn geschat. Daarom is het belangrijk de vrijstand én de geschatte waarde te optimaliseren voor iedere variant.

Opdracht

Lever twee plattegronden (2D of 3D) af voor ieder van de drie varianten voor de nieuw te bouwen wijk Amstelhaege, twee voor iedere huizenvariant. De plattegronden voor een variant hebben verschillende scores: de een heeft als score de opgetelde vrijstand van alle huizen in de wijk, de ander de opgetelde waarde van alle huizen in de wijk.


Eisen aan de wijk

1. De wijk heeft betrekking op een stuk land van 120x160 meter.

2. Omdat Amstelhaege in een polder ligt, moet het land voor minimaal 20% uit oppervlaktewater bestaan.

3. Het oppervlaktewater mag om afvoertechnische redenen in maximaal vier lichamen worden onderverdeeld. De vorm van een lichaam is een rechthoek, met een zijderatio van niet groter dan 1:4.

4. Het aantal woningen in de wijk bestaat voor 60% uit eengezinswoningen, 25% uit luxe bungalows en 15% uit maisons.


Eisen en specificaties aan de woningen:

5. Een eengezinswoning is 8x8 meter (breed x diep) en heeft een waarde van E.285.000,- De woning heeft rondom twee meter vrijstand* nodig; iedere meter meer levert een prijsverbetering op van 3%.
Eengezinswoning
6. Een bungalow is 10x7.5 meter (breed x diep) en heeft een waarde van E.399.000,-. De woning heeft rondom drie meter vrijstand nodig, iedere volle meter meer levert een prijsverbetering op van 4%.
Bungalow
7. Een Maison is 11x10.5 meter (breed x diep) en heeft een waarde van E.610.000,- De woning heeft rondom zes meter vrijstand nodig, iedere volle meter meer levert een prijsverbetering op van 6%.
Maison

Vrijstand Berekenen:

  • De vrijstand van een woning is de kleinste afstand tot de dichtstbijzijnde andere woning in de wijk. Oftewel, voor een vrijstand van 6 meter moeten de andere woniningen allemaal op minimaal 6 meter afstand staan. Dit is gemeten van de kortste afstand tussen twee muren, dus niet vanuit het centrum van de woning.
  • De rand van het land geld als 'woning' voor de berekening van vrijstand. Een eensgezinswoning binnen 2 meter van de rand mag dus niet!
  • De hoeken van huizen gelden ook als muur. Je zult dus de afstand van hoek naar hoek moeten berekenen indien nodig.
  • Water geldt wel als vrije ruimte, een huis dicht naast het water mag dus gewoon.

Meerwaarde:

  • In geval van percentuele waardevermeerdering per meter is de toename niet cumulatief. Een maison met twee meter extra vrijstand is dus 12.0% meer waard, niet 12.36%.

Advanced

  • Variëer van de twintighuizenvariant alle prijsverbeteringspercentages met één procent. Hoeveel verschilt de bestgevonden oplossing nu van de eerder bestgevonden oplossing?

Code

De sourcecode voor deze opdracht als zip bestand. Kijk kritisch naar deze implementatie of er geen fouten in zitten!

Externe Links

Een vergelijkbare casus aan deze is de nieuwbouwwijk in Fijnaart, Noord-Brabant. Het stuk grond lijkt zo'n 200x170 meter grond te gaan beslaan, en er moeten ongeveer 100 woningen komen.